We are social people

Recent changes / events

Moderators: Oasisserene, Ricciardo

We are social people

Postby Dellinger » Wed Aug 15, 2007 9:36 am

kk i'll translate this piece by piece for you non-dutchies^^

Online games goed voor je sociale leven

Online games are good for your social life

Een groep wetenschappers aan de Nottingham Trent University deed onlangs onderzoek naar het sociale leven van online gamers. Uit dit onderzoek, dat binnenkort gepubliceerd wordt in de US journal CyberPsychology and Behavior, blijkt dat online gamers helemaal geen kansloze, eenzame of in zichzelf gekeerde mensen zijn. Sterker nog, het zijn vaak erg sociale mensen. De universiteit stelde duizend spelers van zogenaamde MMORPGs (games waarin duizenden mensen tegelijk in een wereld rondlopen en met elkaar missies doen) vragen over interactie met hun medespelers.

A group of scientists at Nottingham Trent University recently did a study on the social life of online gamers.
The study that will soon be published in the US journal Cyberpsychology and Behaviour shows that online gamers aren't clueless, lonely or to themselves at all. Moreso they are mostly very social people.
The university asked thousands of players of the so called MMORPG's (games in which thousands of people walk around in a world doing missions with eachother) questions about their interaction with their fellow players.

Driekwart van al deze mensen ontmoet hun online vrienden ook in het echte leven. Bijna 50% van alle MMO-spelers ontwikkelt zelfs goede vriendschappen met de mensen waarmee ze monsters te lijf gaan. Een op de tien gaat nog verder en gaat over tot fysieke relaties.

Three quarters of all these people also meet their online friends in real life. Allmost 50% of all MMO-players even develope a good relationship with the people they slay monsters with. One in ten go even further and engage in physical relationships


Professor Mark Griffiths van de Trent University over het onderzoek:

"Dit onderzoek heeft veel aspecten van MMORPGs getoond die voorheen nog niet bekend waren. Oud onderzoek impliceerde dat gamers sociaal niet actief waren, maar MMORPGs zijn eigenlijk erg sociale games. Een hoog percentage van de gamers maakt vrienden voor het leven en soms zelfs partners."


Professor Mark Griffiths of Trent University about the research:

"This research has shown many aspects of MMORPGs that previously were unknown. Old research implied that gamers weren't socially active, but MMORPGs are actually very social games.
A high percentage of gamers make friends for life and sometimes even partners."

Andere resultaten die uit het onderzoek naar voren kwamen, waren bijvoorbeeld dat meer dan 30% van de spelers zich aangetrokken voelt tot een andere speler. En meer dan 40% praat eerder met online vrienden over problemen dan met mensen die ze dagelijks zien. Dat MMO's goed kunnen zijn voor je relatie bleek ook wel, meer dan tweederde van alle ondervraagden vond dat hun relatie erop vooruit ging als hun partner ook de game speelde. Dat tegen slechts een vijfde die zeggen dat een MMO slecht is voor de relatie als de partner niet speelt.

Other results that came forward in the study were for example that more than 30% of players are attracted to another player. And more than 40% talks about their problems more with online friends than they do with people they see daily.
That MMOs are good for your relationship showed the fact that more than two-thirds of the people said their relationship improves when their partner plays the game aswell. Against one-fifth of the players who say that their relationship worsens when their partners don't play the game.

Opvallend is dat vooral vrouwen geneigd zijn romantische gevoelens te krijgen voor andere spelers. Ze hadden ook veel meer de neiging om daadwerkelijk afspraakjes te maken met hun medespelers. De meeste vrouwen gaven als argument voor het spelen van de MMO dat het therapeutisch zou werken, mannen zeggen dat ze het gewoon doen vanuit interesse in de online wereld.

Noticable is that especially women are tended too have romantic feelings towards other players, they are also more tended to make an actual date with their fellow players. Most women gave the arguement that playing an MMO works therapeutic, men say they just do it out of intrest for the online world.

Mark Griffiths snapt wel waarom veel mensen de MMO-wereld zo comfortabel vinden:

"De virtuele wereld die deze games bieden, verschaft spelers de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien op manieren die ze in het echte leven als niet comfortabel zouden zien vanwege hun uiterlijk, geslacht, sexualiteit, leeftijd of andere factoren. Ze bieden ook een plaats waar groepswerk, aanmoediging en plezier samen beleefd kunnen worden."


Mark Griffiths gets why so many people find an MMO world so comfortable:

"De virtual world these games provide give the players the chance to develop themselves in ways that in real life isn't as comfortable due to their appearance, sex, sexuality, age or other factors. They provide a place where teamwork, encouragement and fun can be experienced together."
Dellinger
Core Member
Core Member
 
Posts: 455
Joined: Mon Nov 14, 2005 2:40 pm
Location: The Hague, Netherlands

Postby Cassi » Wed Aug 15, 2007 10:15 am

Three quarters of all these people also meet their online friends in real life. Allmost 50% of all MMO-players even develope a good relationship with the people they slay monsters with. One in ten go even further and engage in physical relationships


^.^
Very good finding, makes me happy.
Mum used to tell me that I never spoke to anyone .. then she heard me on vent/msn with Carne. hehe
<img src="http://tinyurl.com/6ehggl">
<img src="http://tinyurl.com/y69abb">
мiтнrа♀
Cassi
 
Posts: 1946
Joined: Thu Oct 12, 2006 2:48 pm
Location: Scotland, UK.

Postby Carne » Wed Aug 15, 2007 1:27 pm

This made me very happy dellinger maybe the world will stop thinking of us as sad loners who want to cut ourselfs.

im Emailing this to friends and famaly lol

all of 1 friend in rl lol
Image

Life finds you love when you least expect it. Then it shows you how beautiful Love can be when you find the other half of your soul.
Carne
 
Posts: 446
Joined: Mon Mar 27, 2006 10:44 am
Location: UK (England) Essex


Return to Latest News

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron